top of page
  • Bandcamp
  • Soundcloud
  • Facebook
  • Instagram
spirit low.jpg

בראשית היה קול - תהודת נפש המחר
דרך טכנולוגיות עתיקות 

החקר ההתנסותי-אמפירי של טכנולוגיות שמע הוא ריטואליזם נסתר בעולם הצליל הפסיכו-אקוסטי, היוצר את התודעה הקבוצתית המשותפת מאז עידנים קדמוניים.


בהקשר של מושג ה״טכנולוגיה״, מדובר בחוט השני המחבר בין הדהודי המערות, הקערות והשופרות של תרבויות שורש לפני אלפי שנים סינטיסייזרים ואמצעי הסאונד של היום. מדעי התדר בתור התגלמויות מעשיות של הטקס, הכוונה והחוויה הם אלכימיה יסודית אשר התגלגלה בכל תקופה ואשר מזמינה אותנו למצוא אותה מחדש בעידן הטרנספוררמטיבי של האדם הטכנו-היברידי של העתיד. גם במדע עכשוי אנו מבינים יותר ויותר על התדרים והתנודות שיש בגוף בכל רמה של תיאור. הם עקרון יסודי בטבע, מן התאים ותנועת הדם ועד לרשתות הניורונים במוח ותנודות הפלנטות, שמתקשרות כולן באמצעות שפה של תדרים ומחזוריות. אין גבול לדימיון לאן תיקח אותנו התקווה העיקשת לכוון את עצמנו באמצעות עקרונות ההדהוד. מתוך למידה וחקירה עצמאית של Cymatics, מדעי המוח, פילוסופיות ופרקטיקות סאונד אזוטריות, סיוון ועמרי פותחים את השערים לחלל של הדהוד והתכווננות המונגש ומותאם לאדם של המאה ה21.

omri for sivan.jpg
bottom of page